Проект програми Еразмус+ у категорії проектів Центр досконалості Жана Моне "Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки", № 620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE

Термін реалізації - жовтень 2020- жовтень 2023,

Бенефіціар - Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Центр досконалості Жана Моне задуманий як міжнародний центр для передачі політики ЄС, знань та найкращих практик Циклічної та Зеленої економіки в українську соціально-економічну систему. Проект передбачає активне просування досвіду ЄС у Циклічній  економіці серед широкого кола українських слухачів, включаючи студентів університетів харчових технологій, молодих спеціалістів, політиків та державних службовців, громадянське суспільство, громадськість та особливо представників  малого та середнього бізнесу. Організація, що приймає проект, Національний університет харчових технологій (НУХТ), м. Київ, Україна - провідний національний освітній центр з харчових технологій, тісно пов’язаний з національною харчовою промисловістю та міжнародними партнерами. Члени команди проекту мають досвід у дослідженнях ЄС, є активними учасниками відповідних проектів Жана Моне та інших європейських проектів, включаючи кафедру Жана Моне з питань сталого виробництва та споживання харчових продуктів в ЄС в НУХТ. Важливо відзначити, що до складу команди проекту входять колеги з університетів ЄС, які мають досвід підходів до сталого розвитку ЄС.

Основні напрямки діяльності Центру досконалості Жана Моне в рамках проекту включають:

  • розробку та реалізацію університетського викладацького курсу з питань циклічної економіки в ЄС для студентів харчових технологій з різних кафедр НУХТ;

  • гостьові лекції з Циклічної та Зеленої Економіки для аспірантів НУХТ та інших українських університетів;

  • літні школи з дискусіями за круглим столом щодо політики ЄС, інструментів та найкращих практик Циклічної та Зеленої економіки для українських політиків та державних службовців, представників бізнесу та громадськості;

  • навчальні візити членів української команди до освітніх / ділових центрів партнерів з ЄС;

  • бізнес - форум з Циклічної та Зеленої економіки з активною участю університетів та бізнесу Євросоюзу та України;

  • систематичні дослідження прогресу та перспектив Циклічної та Зеленої економіки як в ЄС, так і в Україні;

  • онлайн просування підходів Європейського Союзу в Циклічній та Зеленій економіці для широкої аудиторії

 

Додаткові цінності проекту засновані на синергії залучення досвідчених дослідників / професорів / викладачів з різних країн ЄС та України, активної співпраці наукових кіл та бізнесу, впровадження кращих ділових практик ЄС щодо циклічної економіки в навчальний процес та впровадження ефективних підходів ЄС до циклічної економіки економіки для українських політиків, представників малого та середнього бізнесу та громадськості. Позитивними наслідками проекту буде посилення видимості та застосовності підходів ЄС до циклічної економіки серед академічного співтовариства, бізнесу та широкої громадськості. Різноманітні заходи та значна кількість учасників, які беруть активну участь, а також їх позитивні відгуки про діяльність проекту будуть одними з основних показників ефективності проекту.